20:10
3 Październik 2022
poniedziałek

Archiwum.Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Przedsiębiorco! Do 1 lutego musisz złożyć ważny formularz

Zamieszczono dnia wt., 2021-01-12 11:14

Cześć płatników składek do 1 lutego muszą złożyć informacje niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za rok 2020 (ZUS IWA). Dzięki tym danym można ocenić stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a następnie ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek dotyczy tych, którzy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe i zgłaszali do niego w 2020 r. co najmniej 10 osób oraz 31 grudnia 2020 r. byli wpisani do rejestru REGON. Dla pozostałych, składka na ubezpieczenie wypadkowe jest stała i do końca marca tego roku wynosi 1,67%.

W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej, liczbie wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz liczbie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia spowodowanego czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Od tych danych zależy wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. Składka ta jest w całości finansowana przez pracodawcę, a środki z niej, przeznaczane są na wypłatę świadczeń poszkodowanym. Im więcej w firmie wypadków i czynników szkodliwych dla zdrowia, tym jest ona wyższa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wypełniania formularzu ZUS IWA oraz ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600 oraz w każdej placówce ZUS.

Red.