23:07
22 lipiec 2024
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Barki Noego przy moście w Kwidzynie

czw., 2013-07-25 20:57

Dolina Dolnej Wisły do bardzo cenny obszar Natury 2000. Szczególnie ze względu na ptaki, które tu gniazdują. Kiedy zdecydowano, że musi być tędy przeprowadzony most do Kwidzyna, okazało się że jego budowa jest zagrożeniem dla lęgów Rybitwy Rzecznej i Białoczelnej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku znalazła sposób jak temu zapobiec i pomóc ptakom. Zaprojektowała tzw. kompensację przyrodniczą.

Kategoria: 
Embedded thumbnail